Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 2.3 pantu šādā redakcijā:

" 2.3 pants. Komercķīlu reģistrācija

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs reģistrē komercķīlas, to pārjaunojumus un dzēšanu likumā "Par uzņēmējdarbību" un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

2. 7.pantā:

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"Pieteikumu par tādu statūtsabiedrību reģistrāciju, kuras izveidojušās saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" vai likumu "Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām", kā arī pieteikumu par šo statūtsabiedrību pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju var parakstīt arī kopsapulces pilnvarota persona. Šo statūtsabiedrību dibinātājiem - fiziskajām personām nav jāiesniedz pases (personas apliecības) gaismas kopija.";

uzskatīt līdzšinējo ceturto, piekto un sesto daļu attiecīgi par piekto, sesto un septīto daļu.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.275 "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 18.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 20.novembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 2.decembrī

16.12.1997