Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. 11.pantā:

izslēgt septītās daļas pirmo teikumu;

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"8. Kārtību, kādā kokmateriālu un augoša meža pārdošanas ienākumi apliekami ar nodokli, nosaka Ministru kabinets."

2. Izslēgt 17.panta desmitās daļas 6.punktā vārdus "kokmateriālu un augoša meža un".

3. Izslēgt pārejas noteikumu 3.punktu.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 2.oktobrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 14.oktobrī

28.10.1997