Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civillikumā

Izdarīt Civillikumā šādus grozījumus:

1. Izteikt 1128.panta piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Mežu lietošanas tiesību aprobežojumi ir noteikti likumos par mežu apsaimniekošanu un izmantošanu."

2. Aizstāt 1369.pantā vārdus "Notāriāta likumos" ar vārdiem "Zemesgrāmatu likumā".

3. Aizstāt 1370.pantā vārdus "Notāriāta likumu 316. un 317.pantā" ar vārdiem "Zemesgrāmatu likuma 45.panta 1.un 2.punktā".

4. Aizstāt 1379.panta otrajā daļā vārdus "Notāriāta likumos" ar vārdiem "Zemesgrāmatu likumā".

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 24.aprīlī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 7.maijā

21.05.1997