Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.241

Rīgā 2000.gada 3.aprīlī

Par rīcību ar VAD 3.formulāru muitas procedūras - izvešanas - gadījumā

Lai izpildītu Ministru kabineta 21.12.1999. noteikumu Nr.414 "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - izvešana (eksports)" 8.punktu un nodrošinātu vienveidīgu izvešanas muitas iestāžu rīcību ar VAD 3.formulāru gadījumos, ja to nav iespējams pēc procedūras pabeigšanas nekavējoties nodot personai, kas minēto formulāru iesniegusi, nosaku:

1. Ja VAD 3.formulāram ir pievienota aploksne ar marku, kuras vērtība atbilst pasta sūtījumu izcenojumiem, un saņēmēja adresi (Latvijas Republikas teritorijā), muitas iestādēm minēto VAD formulāru ievietot šajā aploksnē un nosūtīt adresātam.

2. Ja to paredz līgums starp preču eksportētāju un pārvadātāju vai kādu citu personu (piemēram, muitas brokeru), muitas iestādēm atdot VAD 3.formulāru šai personai.

3. Ja trīs mēnešu laikā pēc muitas procedūras pabeigšanas VAD 3.formulāram nav tikuši izpildīti nosacījumi, lai piemērotu šā rīkojuma 1. un 2.punktā minētās darbības, kā arī, ja VAD 3.formulāru nav pieprasījis preču eksportētājs, izvešanas muitas iestādei minēto VAD formulāru iznīcināt.

4. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors A.Sončiks

03.04.2000