Darbības ar dokumentu

Par starptautisko līgumu stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka 1999. gada 30.decembrī stājās spēkā

Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (parakstīta Vašingtonā 1998.gada 15.janvārī). Konvencijas teksts publicēts "Latvijas Vēstnesī", 27.05. 1998., Nr.153/154.

Ārlietu ministrija informē, ka 2000. gada 1.februārī stāsies spēkā

Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgums par civilo gaisa satiksmi (parakstīts Rīgā 1999.gada 4.martā). Nolīguma teksts publicēts "Latvijas Vēstnesī" 17.06.1999., Nr.197.

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore Kristīne Maļinovska