Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.110

Rīgā 2001.gada 21.februārī (prot. Nr.8, 24.§)

Par nekustamā īpašuma Talsos, K.Valdemāra ielā 94, saglabāšanu valsts īpašumā

1. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu - zemesgabalu 4552 m2 platībā (zemes kadastra Nr.8801-010-0115) un būves (būvju kadastra Nr.8801-010-0115-001, Nr.8801-010-0115-002, Nr.8801-010-0115-003 un Nr.8801-010-0115-004) - Talsos, K.Valdemāra ielā 94.

2. Iekšlietu ministrijai šī rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu noteiktā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

Rīkojums stājas spēkā ar 2001.gada 21.februāri.

21.02.2001