Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 10.04.2002. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.146

Rīgā 2000.gada 29.martā (prot. Nr.14 16.§)
Par Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

1. Akceptēt Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas Republikas valdības konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tās protokola (turpmāk — konvencija) projektu.

1.1 Pilnvarot Ārlietu ministrijas valsts sekretāru parakstīt konvenciju.

(MK 10.04.2002. rīkojuma Nr.182 redakcijā)

2. Konvenciju pēc tās parakstīšanas iesniegt apstiprināšanai Saeimā.

Ministru prezidents A.Šķēle

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
10.04.2002