Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"

Izdarīt likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. panta pirmo teikumu pēc vārdiem "kalendāro gadu" ar vārdiem "bet par totalizatora organizēšanu - 10 000 latu par katru kārtējo kalendāro gadu".

2. Izteikt 6. panta tekstu šādā redakcijā:

"Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu no izložu organizētājiem iekasējama valsts nodeva šādā apmērā:

1) par valsts mēroga izlozēm - par katru kalendāro gadu - Ls 5 000;

2) par vietēja mēroga izlozēm - par katru kalendāro gadu - Ls 500;

3) par valsts mēroga momentloterijām - par katru izlozi - Ls 3 000;

4) par vietēja mēroga momentloterijām - par katru izlozi - Ls 500."

3. Izteikt 14. panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir nokavējis nodokļa samaksas termiņu, tad par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda piecu procentu apmērā no laikā nenomaksātās summas. Ja termiņš ir nokavēts ilgāk par 30 dienām, Valsts ieņēmumu dienesta iestādes aptur uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbību izložu un azartspēļu organizēšanā un ierosina anulēt speciālo atļauju (licenci).

Ja speciālā atļauja (licence) tiek anulēta, par tās izsniegšanu samaksātā valsts nodeva netiek atmaksāta."

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 28.septembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1995.gada 11.oktobrī

25.10.1995