Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas dome

Saistošie noteikumi Nr.115 (prot.Nr.149,10.§) Rīgā 2001.gada 30.janvārī

Par sarkano līniju projekta Salu tilta savienojumam ar Augusta Deglava ielu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.12.2000. noteikumiem Nr.423

"Noteikumi par teritorijas plānojumiem" un pamatojoties uz Rīgas domes 27.10.1998.

lēmumu Nr.6572 "Par detālplānojumu un sarkano līniju projektu izstrādes uzsākšanu"

1. Apstiprināt sarkano līniju projektu Salu tilta savienojumam ar Augusta Deglava ielu.

2. Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmumam Rīgas ģeodēziskajam centram mēneša laikā aprēķināt sarkano līniju koordinātes un nodrošināt to iezīmēšanu topogrāfiskā uzmērījuma planšetēs.

3. Rīgas domes Finansu departamentam samaksāt no Rīgas domes rezerves fonda līdzekļiem Ls 765,70 Rīgas ģeodēziskajam centram par saistošo noteikumu 2.punktā minēto darbu izpildi atbilstoši darbu veikšanas tāmei.

4. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Rīgas Balss".

Domes priekšsēdētājs A.Ārgalis

Ar Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.115 apstiprināto projektu var iepazīties

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas nodaļā Amatu ielā 4 (3.stāvā)

17.02.2001