Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2024/1.2.1.-50

Rīgā 2024. gada 13. februārī

Par starpinstitūciju darba grupu

1. Lai novērstu iespējamus apdraudējumus 2024. gada 8. jūnijā paredzēto Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisei demokrātiskā un godīgā ceļā, izveidot starpinstitūciju darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs

J. Citskovskis - Valsts kancelejas direktors

Darba grupas vadītāja vietnieks

R. Bambals - Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs

Darba grupas locekļi:

U. Apsītis - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu datu apstrādes departamenta direktors

K. Āboliņš - Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

M. Cepurītis - Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos

Ē. Inkina - Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Konstitucionālo tiesību nodaļas vecākā juriste

K. Līce - Valsts prezidenta padomniece likumdošanas un starptautisko tiesību jautājumos

G. Ozols - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos

O. Priedītis - Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs

A. Pumpurs - Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, Resursu un krīzes vadības pārvaldes priekšnieks

A. Raituma - Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Trešās pārvaldes Pirmās nodaļas priekšniece

D. Remberga - Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Monitoringa departamenta vadītāja

A. Saliņa - Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore

K. Saulīte - Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

J. Siksnis - Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs

A. Smilga - Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Resursu un krīzes vadības pārvaldes priekšnieka vietnieks, Krīzes vadības nodaļas priekšnieks

K. Teters - Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV Pārvaldības un atbilstības grupas vadītājs

J. Upmanis - Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Produktu portfeļa vadītājs ETVR

B. Veisa - Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietniece

Valsts drošības dienesta amatpersona

Satversmes aizsardzības biroja amatpersona

Darba grupas sekretāre

I. Godmane - Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta juriskonsulte

2. Darba grupas uzdevumi:

2.1. koordinēt informācijas apmaiņu starp darba grupas locekļiem un, ja nepieciešams, citām iesaistītajām institūcijām par ārējās ietekmes aktivitātēm Latvijas informācijas telpā;

2.2. koordinēt pasākumus ārējās ietekmes aktivitāšu novēršanai Latvijas informācijas telpā;

2.3. koordinēt jautājumus, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisei nepieciešamo informācijas sistēmu noturības un drošības pret ārēju ielaušanos nodrošināšanu;

2.4. koordinēt vienotu komunikācijas stratēģiju sabiedrības informēšanai par Eiropas Parlamenta vēlēšanām un pretvalstisku ārējās ietekmes vēstījumu efektivitātes mazināšanai;

2.5. koordinēt institūciju sadarbību Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisei nepieciešamo normatīvo aktu sagatavošanā un virzīšanā;

2.6. ziņot Ministru kabinetam par iesaistīto institūciju gatavību un veiktajiem pasākumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu drošas norises nodrošināšanai.

3. Darba grupas vadītājs darba grupu sasauc pēc savas iniciatīvas vai darba grupas locekļu ierosinājuma.

4. Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, darba grupā var pieaicināt citu institūciju pārstāvjus, speciālistus un ekspertus.

5. Darba grupas sekretariāta funkcijas nodrošina Valsts kanceleja.

Ministru prezidente E. Siliņa

13.02.2024