Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 226

Rīgā 2023. gada 9. maijā (prot. Nr. 25 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 19. panta pirmo
un 30. panta pirmo un trešo daļu,
31. panta piekto daļu, 39. panta pirmo un otro daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4., 5., 6., 7.,
8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21. punktu,
6.1 panta otro daļu, 6.3 panta otro daļu,
6.4 panta otro daļu, 6.9 panta otro daļu, 49.6 panta pirmo daļu
un Farmācijas likuma 5.  panta 3. un 12. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 191A., 194., 195A., 198A., 203A., 208A., 214A., 219A., 225A., 239A., 244C., 248A. nr.; 2022, 5A., 8A., 13A., 18A., 24A., 29., 32A., 38A., 43A., 53A., 59., 63A., 74A., 87., 91., 135., 164., 243. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 70.1. apakšpunktu.

2. Svītrot 70.2. apakšpunktu.

3. Izteikt 70.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.3. persona pēc uzņemšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai pēc atgriešanās no ārstēšanās stacionārā ārstniecības iestādē atkarībā no epidemioloģiskās situācijas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā trīs līdz piecas dienas izmitināma atsevišķā telpā vai vienā telpā ar citām personām, kuras uzņemtas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai atgriezušās no ārstēšanās stacionārā ārstniecības iestādē;".

4. Izteikt 70.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.6. darbiniekus ar augšējo elpceļu infekcijas pazīmēm var testēt ar antigēna testu, veicot minēto darbinieku uzskaiti atbilstoši saņemto un izlietoto testu skaitam, uzskaitē papildus iekļaujot informāciju par antigēna noteikšanai izlietoto testu skaitu, kuros konstatēts pozitīvs rezultāts. Ja darbinieka antigēna testa rezultāts ir pozitīvs, viņu atstādina no darba pienākumu veikšanas un uzdod nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu;".

5. Izteikt 70.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.7. par valsts budžeta līdzekļiem var organizēt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu testēšanu ar Covid-19 skrīninga testu. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbiniekiem ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no klientiem iegūto informāciju par atbilstību pilnībā vakcinētas vai balstvakcinētas, vai pārslimojušas personas statusam, kā arī Covid-19 testa rezultātus;".

6. Svītrot 70.8. apakšpunktu.

7. Izteikt 70.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.9. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs, ņemot vērā epidemioloģiskās drošības riskus institūcijā, var noteikt masku lietošanas prasības darbiniekiem, klientiem un apmeklētājiem."

8. Svītrot 75. punktu.

9. Svītrot 76. punktu.

10. Svītrot 234.1 punktu.

11. Papildināt ar 234.2 punktu šādā redakcijā:

"234.2 Veselības aprūpes iestādes vadītājs atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai ārstniecības iestādē un iestādes darba specifikai ir tiesīgs noteikt ārstniecības iestādei īpašus epidemioloģiskās drošības pasākums, tai skaitā nosacījumus sejas masku vai respiratoru lietošanai."

12. Izteikt 245. punktu šādā redakcijā:

"245. Pārtikas un veterinārais dienests izstrādā Covid-19 infekcijas uzraudzības programmu ūdelēm, citiem Mustelidae dzimtas dzīvniekiem, kā arī jenotsuņiem (turpmāk - dzīvnieks)."

13. Izteikt 259. punktu šādā redakcijā:

"259. Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" veic dzīvnieka līķa daļēju vai pilnu sekciju, līķu iznīcināšanu un laboratoriskos izmeklējumus, lai šo noteikumu 252. punktā, 253.1.1. apakšpunktā, 255. un 264. punktā un 268.5. apakšpunktā minētajos paraugos noteiktu:

259.1. Covid-19 infekcijas ierosinātāju;

259.2. ja nepieciešams, antivielas pret Covid-19 infekcijas ierosinātāju."

14. Izteikt 260. punktu šādā redakcijā:

"260. Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" šo noteikumu 259.1. apakšpunktā minētajiem paraugiem, kuros konstatēts Covid-19 infekcijas ierosinātājs, līdz 50 % apjomā nodrošina Covid-19 infekcijas ierosinātāja genoma analīzi. Covid-19 infekcijas ierosinātāja izolētu atlasi genoma analīzei veic Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā iegūto informāciju."

15. Svītrot 262. punktu.

16. Svītrot 263. punktu.

17. Papildināt ar 356. punktu šādā redakcijā:

"356. Šo noteikumu 70.6. un 70.7. apakšpunkts ir spēkā līdz 2023. gada 30. jūnijam."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre L. Meņģelsone

12.05.2023