Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 633

Rīgā 2022. gada 21. septembrī (prot. Nr. 48 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra rīkojumā Nr. 809 "Par Patentu valdes 2022. gada budžeta apstiprināšanu"

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra rīkojumā Nr. 809 "Par Patentu valdes 2022. gada budžeta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 218. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt punktu šādā redakcijā:

"Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.2 daļu apstiprināt Patentu valdes 2022. gada budžeta ieņēmumus 4 559 813 euro apmērā un izdevumus 4 582 935 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu 23 122 euro apmērā) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam."

2. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (​pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. septembra
rīkojumam Nr. 633

Patentu valdes ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2022.-2024. gadam

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

2022. gads

(euro)

Pieprasījums izmaiņām

(+/-)

2022. gads ar grozījumiem

(euro)

2023. gads

(euro)

2024. gads

(euro)

17000-21700 RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI

(IEŅĒMUMI) - KOPĀ

3 748 534

811 279

4 559 813

 

3 948 070

3 965 194

21300; 21400 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

3 748 534

811 279

4 559 813

3 948 070

3 965 194

1000-9000 IZDEVUMI - KOPĀ

4 266 213

316 722

4 582 935

4 198 070

4 215 194

1000-4000;

6000-7000

Uzturēšanas izdevumi

4 240 213

316 722

4 556 935

4 192 070

4 209 194

1000-2000 Kārtējie izdevumi

2 836 283

136 007

2 972 290

2 741 840

2 758 964

1000 Atlīdzība

1 623 654

 

1 623 654

1 623 654

1 623 654

2000 Preces un pakalpojumi

1 212 629

136 007

1 348 636

1 118 186

1 135 310

7600-7700 Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība

1 153 930

180 715

1 334 645

1 200 230

1 200 230

7700 Starptautiskā sadarbība

1 153 930

180 715

1 334 645

1 200 230

1 200 230

7100-7500; 7800 Uzturēšanas izdevumu transferti

250 000

 

250 000

250 000

250 000

7800 No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti

250 000

 

250 000

250 000

250 000

5000; 9000 Kapitālie izdevumi

26 000

 

26 000

6 000

6 000

5000 Pamatkapitāla veidošana

26 000

 

26 000

6 000

6 000

[17000-21700; 22100-22300] -[1000-9000] Finansiālā bilance

-517 679

494 557

-23 122

-250 000

-250 000

F 00 00 00 00 Finansēšana

517 679

-494 557

23 122

250 000

250 000

F21 01 00 00 Naudas līdzekļi

517 679

-494 557

23 122

250 000

250 000

F21 01 00 00 1 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

517 679

-494 557

23 122

250 000

250 000


21.09.2022