Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 578

Rīgā 2022. gada 20. septembrī (prot. Nr. 48 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija""

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 116. nr.; 2021, 207. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta versija);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas 2018/884, ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti."

2. Izteikt būvnormatīva III1 nodaļas tekstu šādā redakcijā:

"41.1 Jaunas nedzīvojamas ēkas būvniecībā ar vairāk nekā desmit autostāvvietām būvprojektā vismaz vienai no šīm autostāvvietām paredz elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu un vismaz katrai piektajai stāvvietai - nepieciešamo elektrības kabeļu kanālu infrastruktūru.

41.2 Nedzīvojamas ēkas atjaunošanā vai pārbūvē ar vairāk nekā desmit autostāvvietām būvprojektā vismaz vienai no šīm autostāvvietām paredz elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu un vismaz katrai piektajai stāvvietai - nepieciešamo elektrības kabeļu kanālu infrastruktūru.

41.3 Jaunas dzīvojamas ēkas būvniecībā ar vairāk nekā desmit autostāvvietām būvprojektā katrai stāvvietai paredz nepieciešamo elektrības kabeļu kanālu infrastruktūru.

41.4 Dzīvojamas ēkas atjaunošanā vai pārbūvē ar vairāk nekā desmit autostāvvietām būvprojektā katrai stāvvietai paredz nepieciešamo elektrības kabeļu kanālu infrastruktūru.

41.5 Šā būvnormatīva 41.1 un 41.3 punktu piemēro, ja papildus iestājas vismaz viens no šādiem gadījumiem:

41.5 1. automašīnu stāvvietas atrodas ēkas iekšienē;

41.5 2. automašīnu stāvvietas atrodas fiziski blakus ēkai.

41.6 Šā būvnormatīva 41.2 un 41.4 punktu piemēro, ja papildus iestājas vismaz viens no šādiem gadījumiem:

41.6 1. atjaunošana vai pārbūve skar vismaz 25 % no ēkas būves elementu kopējās laukuma virsmas, automašīnu stāvvietas atrodas ēkas iekšienē un atjaunošana vai pārbūve ietver automašīnu stāvvietas vai ēkas elektroinstalāciju;

41.6 2. atjaunošana vai pārbūve skar vismaz 25 % no ēkas būves elementu kopējās laukuma virsmas, automašīnu stāvvietas atrodas fiziski blakus ēkai un atjaunošana vai pārbūve ietver automašīnu stāvvietas vai automašīnu stāvvietu elektroinstalāciju."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministre I. Indriksone

24.09.2022