Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 559

Rīgā 2022. gada 6. septembrī (prot. Nr. 44 35. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"

​Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 83.1 pantu un
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma
13.1 panta piekto un sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 15. nr.; 2013, 189. nr.; 2014, 33. nr.; 2016, 239. nr.; 2022, 69. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 27.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.1. studējošais laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim ir imatrikulēts Latvijas augstskolā vai koledžā (turpmāk - izglītības iestāde) pilna laika studijām;".

2. Izteikt 27.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.2. laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam izglītības iestāde apstiprinājusi Ukrainas civiliedzīvotāja izvēlētos studiju kursus individuāli īslaicīgo studiju ietvaros no pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām, vai bakalaura studijām, vai maģistra studijām, vai doktora studijām, kuras īsteno Eiropas Savienības oficiālajā valodā ne mazāk kā 20 akadēmiskās stundas nedēļā (turpmāk - īstermiņa studijas);".

3. Izteikt 28.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1. laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim persona stažēšanās ietvaros ir iesaistīta izglītības iestādes vai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas (turpmāk - zinātniskā institūcija) zinātniskajā vai akadēmiskajā darbībā pētnieka statusā vai akadēmiskā personāla statusā ar zinātnes doktora grādu vai tā ekvivalentu, maģistra grādu vai zinātniskā grāda pretendentam atbilstošu statusu un Ukrainā nesaņem par to atalgojumu;".

4. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Izglītības iestāde vai zinātniskā institūcija atbilstoši noteiktajai kārtībai slēdz ar Ukrainas civiliedzīvotāju vienošanos par īstermiņa vai pilna laika studijām vai zinātnisko vai akadēmisko darbību un iekļauj tajā studiju stipendijas vai pētniecības stipendijas izmaksas kārtību."

5. Izteikt 31.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.1. studiju stipendijas - par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim;".

6. Izteikt 31.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2. pētniecības stipendijas - par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim."

7. Izteikt 36.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.5. par studiju stipendijas vai pētniecības stipendijas izmaksas pārtraukšanu, ja Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš saņem studiju stipendiju vai pētniecības stipendiju, piecas darbdienas bez attaisnojuma nav īstenojis īstermiņa vai pilna laika studijas vai veicis zinātnisku vai akadēmisku darbību šo noteikumu 30. punktā minētās vienošanās ietvaros un nav sniedzis institūcijai informāciju par kavējuma iemesliem, un izglītības iestāde vai zinātniskā institūcija par to ir informējusi aģentūru."

8. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Izglītības iestāde finanšu pārskatu par studiju stipendiju finansējuma izlietojumu un citu dokumentāciju, kas noteikta studiju stipendijas izmaksas līgumā, par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 30. jūnijam iesniedz aģentūrā līdz 2022. gada 31. jūlijam, bet par laikposmu no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim - līdz 2023. gada 31. janvārim."

9. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Izglītības iestāde vai zinātniskā institūcija finanšu pārskatu par pētniecības stipendiju finansējuma izlietojumu un citu dokumentāciju, kas noteikta pētniecības stipendiju izmaksas līgumā, par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam iesniedz aģentūrā līdz 2022. gada 15. septembrim, bet par laikposmu no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim - līdz 2023. gada 15. janvārim."

10. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Izglītības iestādes vai zinātniskās institūcijas veiktā studiju stipendijas izmaksa laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim un pētniecības stipendijas izmaksa laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim ir nodrošināma 2022. gadā no valsts budžeta programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ministrijai piešķirtajiem līdzekļiem, ja tā veikta, pamatojoties uz šiem noteikumiem."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

10.09.2022