Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 18., 84. nr.; 2014, 140. nr.; 2017, 132., 147. nr.; 2019, 101., 253. nr.; 2021, 118., 121.B nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumos:

aizstāt 5. punktā skaitļus un vārdus "2023. gada 1. janvārī" ar skaitļiem un vārdiem "2023. gada 1. maijā";

aizstāt 6. un 7. punktā skaitļus un vārdus "2022. gada 31. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2023. gada 30. aprīlim";

papildināt pārejas noteikumus ar 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Ja Latvijas Republikā izsniegtam Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai bezvalstnieka personu apliecinošam dokumentam beidzies derīguma termiņš laikposmā no 2020. gada 1. marta, tas uzskatāms par derīgu personu apliecinošu dokumentu personas identitātes apliecināšanai klātienē Latvijas Republikā līdz 2023. gada 30. aprīlim, ja dokuments nav kļuvis nederīgs citu iemeslu dēļ."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 30. augustā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 31. augustā

01.09.2022