Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 113

Rīgā 2000.gada 21.martā (prot. Nr. 13, 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 21.decembra noteikumos Nr.414 "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - izvešana (eksports)"

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 24.panta otro daļu un 76.panta trešo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 21.decembra noteikumos Nr.414 "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - izvešana (eksports)" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 440.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Preču eksportētājs ir persona, kura preces piesaka vai kuras vārdā preces tiek pieteiktas izvešanai (eksportam)."

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Preces deklarē iekšzemes muitas iestādē vai preču izvešanas muitas iestādē. Preču izvešanas muitas iestāde ir:

5.1. muitas iestāde, caur kuru pārvadātājs izved preces saskaņā ar attiecīgo preču pārvadājuma līgumu, ja preces transportē pa dzelzceļu, ar kuģi vai gaisa kuģi vai nosūta pa pastu;

5.2. muitas iestāde, kurā preču eksportētājs ir reģistrēts, ja preces pārvieto pa cauruļvadu vai elektroenerģijas tīklu;

5.3. muitas iestāde uz robežas pirms preču izvešanas no Latvijas Republikas muitas teritorijas, ja preces transportē citā veidā vai citos apstākļos, kas nav minēti šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā."

3. Aizstāt 9.punktā vārdus "deklarācijas kopijā" ar vārdiem "vienotā administratīvā dokumenta 3.formulārā".

4. Izteikt 10.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētā preču izvešanas muitas iestāde uzspiež zīmogu uz vienotā administratīvā dokumenta 3.formulāra un ar uzrakstu "eksports" (sarkanā krāsā) apstiprina preču pārvadāšanas dokumentu."

5. Aizstāt 12.punktā vārdu "apskates" ar vārdu "uzrādīšanas".

6. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Ja ir radies muitas parāds, no muitas procedūras - izvešana (eksports) - uzsākšanas līdz muitas iestādes apstiprinājuma par preču izvešanu saņemšanai precēm piemēro muitas galvojumu."

7. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "eksportētājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "izvedējs (eksportētājs)" (attiecīgā locījumā).  

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs E.Krastiņš

25.03.2000