Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.356

Rīgā 2001.gada 7.augustā (prot. Nr.37 13.§)
Nacionālā kopkataloga veidošanas un izmantošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma 20.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka Nacionālā kopkataloga veidošanas un izmantošanas kārtību, kā arī kopkatalogā iekļaujamo ziņu (turpmāk – bibliogrāfiskās ziņas) apjomu.

2. Bibliogrāfisko ziņu sniegšanas kārtība ir šāda:

2.1. vietējas nozīmes bibliotēkas bibliogrāfiskās ziņas sniedz reģionu galvenajām bibliotēkām;

2.2. valsts nozīmes bibliotēkas un reģionu galvenās bibliotēkas bibliogrāfiskās ziņas sniedz Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

3. Bibliogrāfiskās ziņas sniedz:

3.1. bibliotēkas, kuras izmanto automatizēto datu apstrādes sistēmu un ir pievienotas tīklam "Internet", – katru dienu MARC (mašīnlasāmā kataloga) formātā;

3.2. bibliotēkas, kuras izmanto automatizēto datu apstrādes sistēmu un nav pievienotas tīklam "Internet":

3.2.1. Rīgā – reizi nedēļā MARC (mašīnlasāmā kataloga) formātā (disketē);

3.2.2. citur Latvijā – reizi ceturksnī MARC (mašīnlasāmā kataloga) formātā (disketē);

3.3. bibliotēkas, kuras neizmanto automatizēto datu apstrādes sistēmu, bet ir pievienotas tīklam "Internet", – katru dienu, nosūtot sarakstu pa elektronisko pastu;

3.4. bibliotēkas, kuras ir nodrošinātas ar datoriem:

3.4.1. Rīgā – reizi nedēļā, iesniedzot disketi ar attiecīgo sarakstu;

3.4.2. citur Latvijā – reizi ceturksnī, iesniedzot disketi ar attiecīgo sarakstu;

3.5. bibliotēkas, kuras strādā, izmantojot kartīšu katalogus:

3.5.1. Rīgā – reizi mēnesī, iesniedzot attiecīgo sarakstu;

3.5.2. citur Latvijā – reizi ceturksnī, iesniedzot attiecīgo sarakstu.

4. Bibliogrāfisko ziņu apjoms par iespieddarbiem vai citiem dokumentiem, ko Latvijas Nacionālajai bibliotēkai sniedz visas akreditētās bibliotēkas, ir šāds:

4.1. ja ir zināms standarta (alternatīvais) numurs:

4.1.1. Starptautiskais grāmatas standartnumurs – ISBN;

4.1.2. Starptautiskais standarta seriālizdevuma numurs – ISSN;

4.1.3. Starptautiskais standarta mūzikas ieraksta kods – ISRC;

4.1.4. Starptautiskais standarta nošu numurs – ISMN;

4.2. ja nav zināms standarta (alternatīvais) numurs:

4.2.1. autors;

4.2.2. pamatnosaukums;

4.2.3. vispārīgais materiāla apzīmējums;

4.2.4. izdevuma ziņas;

4.2.5. izdošanas (izplatīšanas) vieta;

4.2.6. izdevējs (izplatītājs);

4.2.7. izdošanas (izplatīšanas) datējums;

4.2.8. izdevuma izdošanas valoda;

4.2.9. izdevējvalsts;

4.2.10. Universālās decimālās klasifikācijas indekss.

5. Katram bibliogrāfiskajam ierakstam Nacionālajā kopkatalogā pievieno siglu – īsu, nosacītu apzīmējumu, kas norāda bibliotēku, kurā atrodas attiecīgais iespieddarbs vai cits dokuments.

6. Nacionālajā kopkatalogā ietilpst:

6.1. nacionālās bibliogrāfijas kopkatalogs;

6.2. monogrāfiju kopkatalogs;

6.3. seriālo izdevumu kopkatalogs;

6.4. nošu izdevumu kopkatalogs;

6.5. skaņu ierakstu kopkatalogs;

6.6. reto izdevumu kopkatalogs;

6.7. attēlizdevumu kopkatalogs;

6.8. karšu kopkatalogs.

7. Ar katru bibliotēku, kura piedalās Nacionālā kopkataloga veidošanā, Latvijas Nacionālā bibliotēka slēdz divpusēju vienošanos par to, ka bibliotēka ievēros Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra apstiprinātajos bibliotēku darba standartos noteiktās prasības, kā arī regulāri bez maksas sniegs nepieciešamās bibliogrāfiskās ziņas par bibliotēkas krājumā saņemtajiem iespieddarbiem vai citiem dokumentiem un par izmaiņām bibliotēkas krājumā.

8. Tiesības bez maksas izmantot Nacionālo kopkatalogu ir ikvienam bibliotēkas lietotājam — juridiskai vai fiziskai personai.

9. Nacionālā kopkataloga izveidošana un uzturēšana tiek finansēta Kultūras ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Ministru prezidenta vietā — satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Kultūras ministre K.Pētersone
11.08.2001