Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 462

Rīgā 2022. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 36 112. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 13., 89. nr.; 2020, 21., 137. nr.; 2021, 130. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Specifiskajam atbalstam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 12 655 508 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums - 10 757 181 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 898 327 euro."

2. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Pirmajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 5 990 078 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums - 5 091 566 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 898 512 euro."

3. Izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. Daugavpils Universitātei - 670 115,23 euro (Eiropas Sociālā fonda finansējums - 569 597,94 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 100 517,29 euro);".

4. Izteikt 17.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4. Latvijas Universitātei - 3 940 472,33 euro (Eiropas Sociālā fonda finansējums - 3 349 401,47 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 591 070,86 euro);".

5. Izteikt 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.5. Liepājas Universitātei - 530 450,33 euro (Eiropas Sociālā fonda finansējums - 450 882,78 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 79 567,55 euro);".

6. Izteikt 20.1.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1.2.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas studentam - līdz 280 euro mēnesī;".

7. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Otrajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 665 430 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums - 5 665 615 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 999 815 euro."

8. Papildināt ar 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Grozījums šo noteikumu 20.1.2.1. apakšpunktā par mērķstipendijas apmēru līdz 280 euro mēnesī piemērojams ar 2022. gada 1. jūliju."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒
labklājības ministrs G. Eglītis

19.07.2022