Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 430

Rīgā 2022. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 36 26. §)
Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 11.1 panta pirmo daļu, Augstskolu likuma 9. panta 1.1 daļu, 55.panta otro daļu un 59. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi par ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, ārvalstīs iegūto akadēmisko grādu apliecinošu dokumentu ekspertīzi, augstskolu un koledžu akreditāciju un studiju programmu licencēšanu, kā arī Latvijā pirms spēkā esošā grādu un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā stāšanās iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanu Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām.

2. Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs" pakalpojumus sniedz  saskaņā ar cenrādi (​pielikums). 

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr. 778 "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 245. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ labklājības ministrs G. Eglītis
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 430
Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veidsMērvienībaEkspertu skaitsCena (euro)*
1.Ārvalstīs iegūtā akadēmiskā grāda vai izglītības dokumenta ekspertīzeviena izziņaviens eksperts

48,38

2.Latvijā iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšana, ja tie iegūti pirms grādu un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā stāšanāsviens lēmumsviens eksperts

23,25

3.Augstākās izglītības iestādes akreditācijaviena augstākās izglītības iestāde, kurā studē 2000 studentu un mazākseptiņi eksperti19 215,00
viena augstākās izglītības iestāde, kurā studē 2001–5000 studentuseptiņi eksperti20 294,00
viena augstākās izglītības iestāde, kurā studē 5001–10 000 studentuseptiņi eksperti21 374,00
viena augstākās izglītības iestāde, kurā studē 10 001 students un vairākseptiņi eksperti22 454,00
4.Studiju programmu licencēšanaviena studiju programmatrīs eksperti2 761,00

 

Piezīmes.

1. Papildus norādītajām izmaksām par augstākās izglītības iestādes akreditāciju vai studiju programmas licencēšanu augstākās izglītības iestāde kompensē ekonomiski izdevīgākos faktiskos ceļa izdevumus, kas radušies, nodrošinot eksperta ierašanos un uzturēšanos, ne vairāk kā 711,44 euro apmērā un viesnīcas izdevumus, nepārsniedzot 106,72 euro par nakti. Ja eksperta faktiskie ceļa izdevumi pārsniedz 711,44 euro vai viesnīcas izdevumi pārsniedz 106,72 euro par nakti, Akadēmiskās informācijas centrs saskaņo šādas izmaksas ar augstskolu vai koledžu (attiecināms uz šā pielikuma 3. un 4. punktā minēto pakalpojumu).

2. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

16.07.2022