Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 341

Rīgā 2022. gada 18. maijā (prot. Nr. 27 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 231 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 231 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 84B. nr.; 2021, 189. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Noteikt, ka 2013.-2023. gadā Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves kopējās izmaksas ir 37 281 134 euro."

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Paredzēt Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai", lai segtu ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves (tai skaitā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas) izdevumus valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", 2022. gadā 16 794 598 euro apmērā, bet 2023. gadā 1 034 072 euro apmērā. Kopējais ilgtermiņa saistību finansējuma apmērs minētajam pasākumam 2013.-2023. gadā ir 32 666 667 euro."

3. Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.1. ilgtermiņa saistības pasākumam "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"", lai segtu nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 022 0070) Lāčplēša ielā 25, Rīgā, nomas maksu un papildu maksājumus valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", 2023. gadā ir 499 145 euro, 2024.-2027. gadā 748 718 euro, 2028. gadā 1 073 511 euro, bet turpmākajos gados 1 235 907 euro. Nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 022 0070) Lāčplēša ielā 25, Rīgā, kopējais plānotais nomas maksas un papildu maksājumu apmērs 2023. gadā ir 523 602 euro, 2024.-2027. gadā 785 403 euro, 2028. gadā 1 073 511 euro, bet turpmākajos gados 1 235 908 euro (tai skaitā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2023. gadā 499 145 euro, 2024.-2027. gadā 748 718 euro, 2028. gadā 1 073 511 euro, bet turpmākajos gados 1 235 908 euro);".

4. Aizstāt 3.2. apakšpunktā skaitli "2022" ar skaitli "2023".

5. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.1. no šā rīkojuma 1. punktā minētā finansējuma nodrošināt ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu pabeigšanu līdz 2023. gada 30. aprīlim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2023. gada 1. maijs;".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

18.05.2022