Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zvejniecības likumā

Izdarīt Zvejniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 11. nr.; 1997, 22. nr.; 1998, 23. nr.; 2000, 6. nr.; 2001, 23. nr.; 2003, 15., 23. nr.; 2004, 21. nr.; 2005, 13. nr.; 2008, 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 105., 205. nr.; 2014, 114. nr.; 2019, 225. nr.; 2021, 182.A nr.) šādus grozījumus:

1. 18. pantā:

izslēgt otro daļu;

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "Valsts policija" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde".

2. Izslēgt 20. panta trešās daļas 2. punktā un ceturtajā daļā vārdus "un otrajā".

3. 22. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vietējo zivju sugu pārvietošanai dabiskajās ūdenstilpēs, kā arī Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos (neatkarīgi no īpašuma veida) nepieciešams institūta saskaņojums.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Svešzemju vai vietējā areālā nesastopamu zivju sugu ieviešanai (introdukcijai), izlaišanai un pavairošanai dabiskajās ūdenstilpēs, kā arī Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos (neatkarīgi no īpašuma veida) nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja, kas tiek izdota sugu un biotopu aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

4. 30. pantā:

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Par vietējo zivju sugu pārvietošanu dabiskajās ūdenstilpēs, kā arī Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos bez saskaņojuma vai par svešzemju vai vietējā areālā nesastopamu zivju sugu ieviešanu (introdukciju), izlaišanu un pavairošanu dabiskajās ūdenstilpēs, Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos bez attiecīgas atļaujas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām.";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Par specializētu zivju audzēšanu un ūdensaugu kultivēšanu Latvijas Republikas ūdeņos bez attiecīgās pašvaldības atļaujas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām."

5. 31. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 30. panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts vides dienests, Valsts policija, Dabas aizsardzības pārvalde, pašvaldības policija, pašvaldības vides inspekcija vai pašvaldības vides kontroles amatpersona. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Valsts vides dienests, bet lietas par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem un par makšķerēšanu bez makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību kartes izskata arī pašvaldības administratīvā komisija.";

izslēgt piektās daļas otrajā teikumā vārdus "vai Dabas aizsardzības pārvalde";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 30. panta vienpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts vides dienests, Valsts policija, Dabas aizsardzības pārvalde, pašvaldības policija, pašvaldības vides inspekcija vai pašvaldības vides kontroles amatpersona. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Grozījums šā likuma 31. panta pirmajā daļā stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 24. martā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 7. aprīlī

21.04.2022