Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 183

Rīgā 2022. gada 22. martā (prot. Nr. 17 13. §)
Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu

1. Noteikumi nosaka vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapas paraugu.

2. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapas paraugs ir noteikts šo noteikumu ​pielikumā.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumus Nr. 1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 154. nr.; 2011, 9. nr.; 2014, 195. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 22. marta
noteikumiem Nr. 183
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapas paraugs
  
 (iestādes nosaukums, kurai iesniegums adresēts)

Iesniegums par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu
(vajadzīgo pasvītrot)

I. Tās personas dati, kura vēlas mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu

1.Vārds 
2.Uzvārds 
3.Personas kods 
4.Tālrunis saziņai 
5.Korespondences saņemšanas veids (izvēlēto aizpildīt):
5.1.pasta adrese 
5.2.oficiālā elektroniskā adrese
(norādīt, ja ir aktivizēta)
 
5.3.elektroniskā pasta adrese 

II. Iesniegums par (vajadzīgo aizpildīt):

1.Vārda maiņu
 No 
 Uz 
2.Uzvārda maiņu
 No 
 Uz 
3.Tautības ieraksta maiņu
 No 
 Uz 
Maiņas iemesls (izvēlēto pasvītrot)

Vārda vai uzvārda maiņas iemesli:

1) vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;

2) persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;

3) persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;

4) persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;

5) persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu;

6) personai mainīts dzimums;

7) viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;

8) persona vēlas iegūt mātes vai tēva uzvārdu.

Tautības ieraksta maiņas iemesli:

1) persona vēlas mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās;

2) persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, vēlas mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu "latvietis" vai "lībietis (līvs)".

III. Vienlaikus ar vecāka uzvārda maiņu, piekrītot abiem vecākiem, uzvārdu maina arī nepilngadīgajam bērnam (vajadzīgo pasvītrot):

 
 
  
 
(aizpildīt ziņas par nepilngadīgajiem bērniem, kuriem maina uzvārdu)
   
Nr. p. k.VārdsUzvārds
1.  
2.  
3.  
Papildina ar nepieciešamo aiļu skaitu

IV. Vecāka vai aizbildņa dati (aizpildīt, ja vārdu vai uzvārdu maina personai, kas nav sasniegusi 15 gadu vecumu, un ja viens vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu)

1.Vārds 
2.Uzvārds 
3.Tālrunis saziņai
4.Korespondences saņemšanas veids (izvēlēto aizpildīt):
4.1.pasta adrese 
4.2.oficiālā elektroniskā adrese
(norādīt, ja ir aktivizēta)
 
4.3.elektroniskā pasta adrese 

V. Ziņas par personu, kuras uzvārdu vai tautību vēlas iegūt (aizpildīt, ja persona vēlas iegūt dzimtas uzvārdu vai tautību tiešā augšupējā līnijā)

1.Vārds 
2.Uzvārds 
3.Radniecība (piemēram, tēva māte, tēva mātes māte) 

VI. Valsts nodevas maksājuma numurs un samaksas datums

      
   
(datums) (iesniedzēja paraksts)
25.03.2022