Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7

Liepājā 2022. gada 17. martā (prot. Nr. 5, 51. §)

Grozījums Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu
likuma 14. panta trešo daļu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" (Latvijas Vēstnesis, 2018., 223. nr.; 2020., 98. un 204. nr.; 2021., 221. nr.; 2022., 8. nr.) grozījumu un papildināt ar 6.4 punktu šādā redakcijā:

"6.4 Braukšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesības saņemt Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā un kuri iesnieguši pieteikumu par nepieciešamo atbalstu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests", saņem abonementa biļeti vienam ceturksnim".

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš

 

Saistošo noteikumu "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai sniegtu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā (turpmāk - Ukrainas civiliedzīvotājs), kuri iesnieguši pieteikumu par nepieciešamo atbalstu Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā, tiek noteikti atvieglojumi 100 % apmērā Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā un Ukrainas civiliedzīvotājs var saņemt vienu abonementa biļeti vienam ceturksnim.

Lai piešķirtu minētos atvieglojumus, kā arī noteiktu to piešķiršanas kārtību nepieciešams veikt grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz noteikt, ka Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi saņemt 100 % braukšanas maksas atvieglojumus Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.

Lai Ukrainas civiliedzīvotājs saņemtu atvieglojumu, viņam jāvēršas ar pieteikumu par nepieciešamo atbalstu Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā.

Konkrētā persona varēs saņemt abonementa biļeti vienam ceturksnim.

Sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma 14. panta trešā daļa paredz pašvaldības tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Izstrādājot saistošos noteikumus, tika apzināts iespējamais atvieglojumu saņēmēju skaits, paredzot, ka atvieglojumus plānots piešķirt līdz 1000 Ukrainas civiliedzīvotājiem. Atvieglojumu piešķiršanai minētajam potenciālo saņēmēju skaitam nepieciešami finanšu līdzekļi 80 000 eiro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Nav būtiskas ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pēc to saskaņošanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests un Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš

23.03.2022