Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 135

Rīgā 2022. gada 1. martā (prot. Nr. 12 12. §)
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  42. panta otro daļu  un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Vārnukroga ceļš 1113" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 001 1113) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 001 1113) 1,0938 ha platībā – Jūrmalā.

2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, 42.1  un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem"​​​​​​​ 4. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā šādus Jūrmalas  valstspilsētas pašvaldībai piekrītošos nekustamos īpašumus:

2.1. nekustamo īpašumu "Vārnukrogs" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 001 0016) –  zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 001 0015) 1,4655 ha platībā – Jūrmalā;

2.2. nekustamo īpašumu "Vārnukroga ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 001 0012) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 001 0013) 1,0163 ha platībā – Jūrmalā;

2.3. nekustamo īpašumu "Vārnukroga ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 001 0010) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 001 0011) 1,0837 ha platībā – Jūrmalā.

3. Satiksmes ministrijai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un likuma "Par autoceļiem"​​​​​​​ 7. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. un 2. punktā minētos nekustamos īpašumus:

3.1. izmantot autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai;

3.2. bez atlīdzības nodot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 3.1. apakšpunktā  minētās funkcijas īstenošanai.
 

4. Satiksmes ministrijai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  42. panta otro daļu šā rīkojuma 1. punktā ​​​​​​​ minēto nekustamo īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.

5. Satiksmes ministrijai saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pilnvarojumu parakstīt nostiprinājuma lūgumu par šā rīkojuma 2. punktā minēto nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vārda, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā.

6. Satiksmes ministrijai, ierakstot zemesgrāmatā šā rīkojuma 2. punktā minētos nekustamos īpašumus, nostiprināt īpašuma tiesības uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vārda vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij Satiksmes ministrijas personā.

7. Satiksmes ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. un 2. punktā minētajiem  nekustamajiem īpašumiem, norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta šā rīkojuma 3.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošana.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
01.03.2022