Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4/2022

Ogrē 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 2; 29.)

Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 31/2021 "Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Izdarīt Ogres novada pašvaldības 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 31/2021 "Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" (turpmāk - Noteikumi), šādu grozījumu:

1. izteikt 13.1. punktu šādā redakcijā:

"13.1. bērna vai neviena bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā."

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis

 

Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2022 "Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 31/2021 "Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Ir nepieciešams apstiprināt grozījumu saistošajos noteikumos Nr. 31/2021 "Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei", kuru piemērošanas kārtība attiektos uz visu jaunizveidoto Ogres novada teritoriju.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" 14. punktu pašvaldības atbalsts tiek piešķirts, ja bērns un viena vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Līdz ar to ir precizēts saistošo noteikumu 13.1. apakšpunkts atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei".

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Šobrīd Ogres novada pašvaldībā ir 212 bērni (128 bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā un 84 bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ogres pilsētā), kas apmeklē privātās izglītības iestādes. Kopējais mēnesī izlietotais finansējumus ir 51 225,13 EUR.

2021. gada budžetā ir plānots finansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 619 476,00 EUR.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā var tikt veicināta uzņēmējdarbības attīstība Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Pašvaldības atbalsta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai tiks noslēgts līgums starp Ogres novada pašvaldību un privāto izglītības iestādi.

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja faktisko rīcību vai pieņemtos lēmumus var apstrīdēt, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram, bet pašvaldības izpilddirektora lēmumu par sūdzību par Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja faktisko rīcību vai pieņemtajiem lēmumiem - pārsūdzēt tiesā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis

09.02.2022