Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 50

Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"

Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas
un ciltsdarba likuma
13. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 102. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Snieguma pārbaudi veic trušu audzēšanas saimniecībā, kurai ar truškopības biedrību ir noslēgta vienošanās par attiecīgās audzēšanas programmas īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtību (turpmāk - snieguma pārbaudes saimniecība). Ganāmpulka īpašnieks snieguma pārbaudes laikā nodrošina datu ieguvi par visiem audzēšanas programmas mērķim atbilstošiem trušiem."

2. Papildināt ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Veicot snieguma pārbaudi, datubāzē ietver šo noteikumu 10. punktā minētos pārraudzības datus, kā arī datus par:
16.11. izcelšanos;
16.12. eksterjera vērtēšanu;
16.13. apmatojuma kvalitāti;
16.14. trušu mātītēm:
16.14.1. spēju regulāri apaugļoties;
16.14.2. atnešanās reižu skaitu gadā;
16.14.3. metiena lielumu;
16.14.4. metiena izlīdzinātību;
16.14.5. mātes instinktu;
16.14.6. pienīgumu;
16.15. trušu tēviņiem:
16.15.1. aktivitāti pārošanās laikā;
16.15.2. grūsno mātīšu īpatsvaru."

3. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Vērtētājs atbilstoši audzēšanas programmā noteiktajām prasībām novērtē trušu tēviņu un trušu mātīšu eksterjeru un apmatojuma kvalitāti. Iegūtos datus 10 darbdienu laikā pēc dzīvnieka novērtēšanas iesniedz truškopības biedrībā."

4. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Truškopības biedrība, pamatojoties uz šo noteikumu 10. un 16.1 punktā minētajiem datiem, nosaka selekcijas indeksu atbilstoši audzēšanas programmai."

5. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Truškopības biedrība saskaņā ar tās paškontroles procedūrās noteiktajiem kritērijiem veic virspārraudzību snieguma pārbaudes saimniecībās, lai pārliecinātos par snieguma pārbaudes un trušu izcelsmes datu ticamību un to atbilstību šo noteikumu un audzēšanas programmā noteiktajām prasībām."

6. Papildināt ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Truškopības biedrība par virspārraudzības rezultātiem sastāda pārbaudes aktu, norādot konstatētās neatbilstības, un informē Lauksaimniecības datu centru un Pārtikas un veterināro dienestu par konstatētajām neatbilstībām."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

21.01.2022