Darbības ar dokumentu

Par Kuldīgas novada saistošo noteikumu Nr. KNP/2021/12 precizēšanu

Lūdzam precizēt publicētos Kuldīgas novada 2021. gada 28. oktobra saistošos noteikumus Nr. KNP/2021/12 "Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā" (turpmāk - Saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 28.12.2021., Nr. 250):

1. Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Pakalpojumu nepiešķir personai, kura noslēgusi uztura līgumu (tiek vērtēts uztura līguma saturs saskaņā ar saistošo noteikumu 112.10. apakšpunktu) vai kura saņem aprūpes mājās pakalpojumu.";

2. Izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Pakalpojumu nepiešķir personai, kura saņem senioru dienas aprūpes centra pakalpojumu un drošības pogas pakalpojumu vai ir noslēgusi uztura līgumu (tiek vērtēts uztura līguma saturs saskaņā ar saistošo noteikumu 112.10. apakšpunktu).";

3. Izteikt 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Pakalpojumu nepiešķir personai, kura noslēgusi uztura līgumu (tiek vērtēts uztura līguma saturs saskaņā ar saistošo noteikumu 112.10. apakšpunktu) vai kura saņem aprūpes mājās pakalpojumu.";

4. Izteikt 104.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"104.3. kura nav noslēgusi uztura līgumu (tiek vērtēts uztura līguma saturs saskaņā ar saistošo noteikumu 112.10. apakšpunktu);";

5. Svītrot 110. punktā aiz vārda "pilnvara" vārdus "bāriņtiesas lēmums";

6. Papildināt 120. punktā pirms vārda "likumā" ar vārdiem "Administratīvā procesa".

Saistošie noteikumi precizēti ar Kuldīgas novada domes 2021. gada 23. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, p. 83).

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

01.01.2022