Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.03.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 21

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 68. §)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

1. Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. pantu, Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram) finansējumu, kas nepārsniedz 14 751 400 euro, lai saskaņā ar  Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra sēdes protokollēmumu  "Informatīvais ziņojums "Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I posms"" (prot. Nr. 74 49. §) un Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumiem Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem" nodrošinātu SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanas testu un SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanas pašpārbaudes testu iegādi.

(MK 02.03.2022. rīkojuma Nr. 141 redakcijā)

2. Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.

3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram, nepārsniedzot šā rīkojuma 1. punktā noteikto apmēru.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
02.03.2022