Darbības ar dokumentu

Satversmes tiesas informācija

Rīgā 2021. gada 29. decembrī

Par lietas Nr. 2021-45-01 ierosināšanu

2021. gada 29. decembrī Satversmes tiesas 3. kolēģija, izskatījusi Satversmes tiesā 2021. gada 7. decembrī saņemto desmit Saeimas deputātu: Valērija Agešina, Edgara Kucina, Borisa Cileviča, Ivana Klementjeva, Artūra Rubika, Jāņa Tutina, Vladimira Nikonova, Igora Pimenova, Ivara Zariņa, Regīnas Ločmeles, Ingas Goldbergas, Ivana Ribakova, Vitālija Orlova, Jāņa Krišāņa, Andreja Klementjeva, Ļubovas Švecovas, Jāņa Urbanoviča, Sergeja Dolgopolova, Nikolaja Kabanova un Karinas Sprūdes pieteikumu, pieņēma lēmumu par lietas ierosināšanu.

Ierosināta lieta Nr. 2021-45-01 "Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam".

Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, - Latvijas Republikas Saeima - uzaicināta līdz 2022. gada 1. martam iesniegt Satversmes tiesai savu atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Satversmes tiesas kancelejas vadītāja G. Barkāne