Darbības ar dokumentu

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2021. gada 27. decembrī

Par ANO sankcijām

Ārlietu ministrija saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. panta pirmo prim daļu nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk - ANO) Drošības padomes rezolūcijas par sankciju noteikšanu grozījumiem.

2021. gada 21. decembrī ANO Drošības padomes Komitejas priekšsēdētājs saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūcijām Nr. 1267 (1999), Nr. 1989 (2011) un Nr. 2253 (2015) informē, ka Komiteja ir noteikusi sankcijas pret vienu fizisku personu. Sankcijas tika noteiktas saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 2368 (2017). Lūgums skatīt ANO notu un skaidrojošo informāciju pielikumā.

Fiziskā persona, pret kuru tika noteiktas sankcijas:

1. QDi.431 Vārds: 1: Sanaullah 2: Ghafari

Amats: Dr.

Dzimšanas datums: 28 Oct. 1994.

Dzimšanas vieta: Afghanistan.

Zināms arī kā: a) Dr. Shahab al Muhajir b) Shahab Muhajer c) Shahab Mohajir d) Shahab Mahajar e)Shihab al Muhajir f) Shihab Muhajer g) Shihab Mohajir h) Shihab Mahajar.

Valstspiederība: Afghanistan.

Adrese: ) Afghanistan (2021) b) Kunduz, Afghanistan (previous).

Cita svarīga informācija: Leader of the Islamic State of Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL - K) (QDe.161). Information Technology Expert.

Pievienots sarakstam: 2021 .gada 21. decembrī.

Pielikumā: ANO 2021. gada 21. decembra nota SCA/2/21 (17).

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktora p.i. K. Līce