Darbības ar dokumentu

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2021. gada 27. decembrī

Par ANO sankcijām

Ārlietu ministrija saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. panta pirmo prim daļu nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk - ANO) Drošības padomes rezolūcijas par sankciju noteikšanu grozījumiem.

2021. gada 21. decembrī ANO Drošības padomes Komitejas priekšsēdētājs saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 2127 (2013) informē, ka Komiteja ir noteikusi sankcijas pret vienu fizisku personu. Sankcijas tika noteiktas saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūcijām Nr. 2399 (2018) un Nr. 2588 (2021). Lūgums skatīt ANO notu un skaidrojošo informāciju pielikumā.

Fiziskā personas, pret kuru tika noteiktas sankcijas:

1. CFi.015 Vārds: 1: Ali 2: Darassa

Darba pozīcija: Founder and leader of the Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC).

Dzimšanas datums: 22 Sept. 1978.

Dzimšanas vieta: Kabo, Ouham Prefecture, Central African Republic.

Biežāk zināms arī kā: a) Ali Darassa Mahamat b) Ali Mahamat Darassa c) Ali Daras d) Ali Darrassa.

Mazāk zināms arī kā: a) Général Ali Darassa.

Valstspiederība: Central African Republic.

Personas identitātes nr: 10978000004482.

Cita svarīga informācija: Ali Darassa founded and still leads the Central African Republic (CAR)-based militia group Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), which has killed, tortured, raped, and displaced civilians, committed a large number of abuses of human rights and violations of international humanitarian law, and engaged in arms trafficking, illegal taxation activities, and warfare against CAR defence and security forces, as well as other militias, since its creation in 2014. In December 2020, he played a leading role in the creation of the Coalition des patriotes pour le changement (CPC) that took up arms to oppose the elections and attempted to enter the capital Bangui, in violation of the commitments made by the UPC under the Accord politique pour la paix et la reconciliation (APPR) signed on 6 February 2019.

Pievienots sarakstam: 2021. gada 21. decembrī.

Pielikumā: ANO 2021. gada 21. decembra nota SCA/1/21 (16).

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktora p.i. K. Līce