Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Nacionālās drošības likumā

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3. nr.; 2002, 1., 12. nr.; 2003, 12., 23. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 10., 11. nr.; 2006, 1., 14., 24. nr.; 2007, 9., 10., 16. nr.; 2008, 11. nr.; 2009, 2., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 76. nr.; 2013, 61. nr.; 2014, 105., 114. nr.; 2016, 48., 249. nr.; 2017, 64., 106., 132. nr.; 2018, 204. nr.; 2020, 240.A nr.; 2021, 104. nr.) šādus grozījumus:

1. 38. pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. punkta "d" apakšpunktā vārdu "(balsstiesības)";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma" ar vārdiem "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nosakot būtiskas līdzdalības apmēru nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā, piemēro arī uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.2 panta pamata izdotos normatīvos aktus."

2. Izslēgt 39. panta pirmās daļas 3. un 4. punktā, 41. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā un 45. panta ceturtās daļas 1. punktā vārdu "(balsstiesības)".

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 8. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 21. decembrī

04.01.2022