Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 837

Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 77. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības
apdrošināšanu" 9. un 12. pantu, likuma
"Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un
arodslimībām" 19. panta pirmo daļu un Ārstniecības likuma 53. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 56. nr.; 2002, 64. nr.; 2003, 167. nr.; 2006, 190. nr.; 2008, 202. nr.; 2009, 118. nr.; 2010, 151. nr.; 2012, 35. nr.; 2013, 134. nr.; 2015, 247. nr.; 2016, 233. nr.; 2017, 171. nr.; 2020, 52., 108B., 173., 203A., 223A. nr.; 2021, 123A. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 26.11 punktu šādā redakcijā:

"26.11 Šo noteikumu 10.1 4. apakšpunkts ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim."

2. Izteikt 26.12 punktu šādā redakcijā:

"26.12 No 2020. gada 19. novembra līdz 2022. gada 31. decembrim darbnespējas lapu bez personas personīgas apskates un izmeklēšanas ārstniecības iestādē šo noteikumu 3.3. un 3.7.2. apakšpunktā minētajā gadījumā izsniedz Covid-19 inficētās personas kontaktpersonai, kas par tādu atzīta saskaņā ar noteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

21.12.2021