Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 925

Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 45. §)

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. marta rīkojumā Nr. 130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 1. marta rīkojumā Nr. 130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 42., 102., 195. nr.) šādu grozījumu:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) finansējumu, kas nepārsniedz 187 928 726 euro, tai skaitā:
1.1. finansējumu, kas nepārsniedz 187 902 300 euro, lai atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 62., 63. un 63.1 pantam nodrošinātu vienreizēja atbalsta izmaksu bērna vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam 500 euro apmērā par katru bērnu;
1.2. 26 426 euro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas tehnoloģiju sistēmu pielāgošanai."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis

07.12.2021