Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 792

Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"
4.panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 68. nr.; 2009, 181. nr.; 2013, 58., 178. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. A klases hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits par vienu apdrošināšanas gadījumu atsevišķi un par visiem apdrošināšanas gadījumiem kopā gada laikā nedrīkst būt mazāks par 700 000,00 euro."

2. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. B klases hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits par vienu apdrošināšanas gadījumu atsevišķi un par visiem apdrošināšanas gadījumiem kopā gada laikā nedrīkst būt mazāks par 70 000,00 euro."

3. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs tiek noteikts, pusēm vienojoties. Ja puses nespēj vienoties, strīdu izšķir Apdrošināšanas līguma likumā noteiktajā kārtībā."

4. Svītrot IV nodaļu.

5. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Par apdrošināšanas līguma izbeigšanu hidrotehniskās būves valdītājs atkarībā no hidrotehniskās būves drošuma klases informē Būvniecības valsts kontroles biroju vai attiecīgās pašvaldības (pašvaldības, kuras teritorijā atrodas hidrotehniskā būve) noteikto institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas."

6. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Hidrotehnisko būvju valdītājam ir pienākums pēc Būvniecības valsts kontroles biroja pilnvarota darbinieka vai darbinieka, kuru pilnvarojusi attiecīgās pašvaldības (pašvaldības, kuras teritorijā atrodas hidrotehniskā būve) noteiktā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai Valsts vides dienesta vides inspektora pirmā pieprasījuma uzrādīt hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi."

7. Svītrot 19.1 punktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

09.12.2021