Darbības ar dokumentu

Par publikācijas precizēšanu

Ar Tieslietu padomes 2021. gada 22. oktobra lēmumu Nr. 70 apstiprinātās Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtības ("Latvijas Vēstnesis", 28.10.2021., nr. 209) 5. pielikuma redakcija ir šāda:

"5. pielikums
Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas
tiesneša amata kandidātu atlases kārtībai

Tiesneša amata kandidātu atlases ceturtās kārtas rakstveida atbilžu vērtējuma lapa

Komisijas loceklis  
 

(vārds, uzvārds)


Tiesneša amata pretendents  
 

(vārds, uzvārds)


Skaidrojums, novērtējuma kritēriji

Vērtējums desmit punktu sistēmā
(0-10)

Piezīmes

Pretendents pārzina latviešu valodas gramatiku un nepieļauj stila kļūdas    
Teksts ir labi strukturēts un viegli uztverams    
Ir sniegtas atbildes uz jautājumiem pēc būtības    
Pretendents demonstrē izpratni par tiesneša darbu    
Kopējais vērtējums:    

Komisijas locekļa paraksts  

"

Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja p.i. I. Čaša

22.10.2021