Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 906

Rīgā 2021. gada 1. decembrī (prot. Nr. 78 48. §)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 3 659 121 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu 2021. gada septembrī, no tiem:

1.1. par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 2 793 230 euro,  tai skaitā veicot izmaksu korekciju par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam;

1.2. par stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem  706 185 euro;

1.3. par laboratorisko izmeklējumu organizēšanu 158 702 euro;

1.4. par transporta pakalpojumiem 1004 euro.

2. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs

Veselības ministrs D. Pavļuts
01.12.2021