Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 62

Daugavpilī 2021. gada 28. oktobrī (prot. Nr. 43, 17. §)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils domes 2021. gada 28. oktobra lēmumu Nr. 706

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu un
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 26. panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 254, 2017, Nr. 90, Nr. 125, Nr. 130, 2018, Nr. 11, Nr. 63, Nr. 73, Nr. 141, Nr. 248, 2019, Nr. 23, 2020, Nr. 18, Nr. 40, Nr. 57, Nr. 58, Nr. 92, Nr. 96, Nr. 142, Nr. 163, Nr. 216, Nr. 228, 2021, Nr. 28, Nr. 43, Nr. 41, Nr. 74, Nr. 114, Nr. 163, Nr. 172) grozījumu un papildināt 103. punktu aiz vārda "karti" ar vārdiem "(uzrādot kopā ar personu apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā atlaides kartē nav fotoattēla)".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

Daugavpils domes 2021. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr. 62 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši pašreiz spēkā esošajam regulējumam pašvaldība piešķir atbalstu bezmaksas braukšanai sabiedriskajā transportā personām, kurām piešķirta III invaliditātes grupa.

Ņemot vērā to, ka no 2021. gada 1. jūlija invaliditātes apliecībās vairs nav ietverts personas sejas fotoattēls, taču piemērojot atbalstu šo personu braucieniem ir jāpārliecinās, vai persona, kura uzrāda attiecīgo invaliditātes apliecību, ir attiecīgā persona un tai ir tiesības uz attiecīgo atbalstu, tad saistošajos noteikumos nosakāms, ka uzrādot attiecīgo atlaides karti, kurā nav ietverts personas sejas fotoattēls, attiecīgā atlaides karte būs jāuzrāda vienlaicīgi ar personu apliecinošu dokumentu.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumu 103. punkts tiks papildināts aiz vārda "karti" ar vārdiem "(uzrādot kopā ar personu apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā atlaides kartē nav fotoattēla)".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

24.11.2021