Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 61

Saldū 2021. gada 28. oktobrī

Par grozījumiem Saldus novada domes 2021. gada 22. jūlija saistošos noteikumos Nr. 17 "Par Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem"

Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 28. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 19, 37. §)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17. panta ceturto daļu

Izdarīt grozījumus Saldus novada domes 2021. gada 22. jūlija saistošo noteikumu Nr. 17 "Par Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem" Pielikuma "Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests maksas pakalpojumu cenrādis" tabulā:

1. Izteikt 3.1. punktu šādā redakcijā:

3.1. Personai, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Saldus novadā dienā 25,00

2. Izslēgt 3.2. punktu.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 61 "Grozījumi 2021. gada 22. jūlija Saldus novada domes saistošos noteikumos Nr. 17 "Par Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem""

Īss projekta satura izklāsts Precizēti esošie maksas pakalpojumi.
Projekta nepieciešamības pamatojums Aktualizētas pakalpojuma, kurus sniedz Saldus novada p/a "Sociālais dienests", izmaksas.
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Sociālās aprūpes centra "Ābeles" ilgstošas aprūpes pakalpojums tiek palielināts atbilstoši faktiskajām izmaksām, neradot ietekmi uz budžetu.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonām Ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a "Sociālais dienests", izskatīts Ekonomikas un budžeta komisijā, atbalstīts domes Finanšu komitejā.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

23.11.2021