Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā

Izdarīt Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 222. nr.; 2017, 253. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "likums "Par grāmatvedību"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Grāmatvedības likums" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 3. pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Komercsabiedrība, kuras pārvedamie vērtspapīri iepriekšējā pārskata gadā bija iekļauti regulētajā tirgū un kura saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu bija sagatavojusi atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, gadījumā, ja tā pārskata gadā pārstāj būt par regulētā tirgus dalībnieci, var turpināt sagatavot gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Uz komercsabiedrību, kura izmanto šajā daļā minēto iespēju, attiecas šā panta piektās daļas 1., 2., 3., 4. punkta un sestās daļas noteikumi."

3. Aizstāt 33. panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus "vērtības samazinājuma korekcijas" ar vārdiem "vērtības samazinājumu".

4. 53. panta pirmajā daļā:

papildināt 9. punktu pēc vārdiem "līdzdalības apliecības" ar vārdiem "konvertējamas obligācijas";

papildināt daļu ar 17. punktu šādā redakcijā:

"17) detalizēta informācija par pētniecības un attīstības izmaksām."

5. Aizstāt 65. panta otrās daļas 3. punktā vārdus "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "šā likuma 98. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā".

6. Izteikt 98. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uzņēmumu reģistrs pēc šā likuma 97. panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā minēto dokumentu saņemšanas publicē tos savā tīmekļvietnē."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 53. panta pirmās daļas 17. punkts ir attiecināms uz gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2021. pārskata gadu.

10. Uzņēmumu reģistrs par šā likuma 97. panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā minētajiem dokumentiem, kas saņemti līdz 2021. gada 31. decembrim, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka attiecīgie gada pārskati vai konsolidētie gada pārskati un tiem pievienoto dokumentu kopijas elektroniskā veidā ir pieejamas Uzņēmumu reģistrā."

8. Izteikt 2. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Neto apgrozījums:

a) no lauksaimnieciskās darbības,

b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem,

c) no citiem pamatdarbības veidiem."

9. Izteikt 3. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Neto apgrozījums:

a) no lauksaimnieciskās darbības,

b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem,

c) no citiem pamatdarbības veidiem."

Likums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 11. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 17. novembrī

01.01.2022