Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/7

Preiļos 2021. gada 29. jūlijā

Grozījums Preiļu novada domes 2009. gada 28. septembra noteikumos Nr. 2009/04 "Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2021. gada 29. jūlija
sēdes lēmumu, prot. Nr. 16, 4. §

PRECIZĒTI
ar Preiļu novada domes 2021. gada 30. septembra
sēdes lēmumu, prot. Nr. 21, 7. §

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas
3. punktu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma "Par nodokļiem
un nodevām
" 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10. punktu

Izdarīt Preiļu novada domes 2009. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2009/04 "Par pašvaldības nodevām" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādu grozījumu:

Papildināt saistošos noteikumus ar 3.6.2., 3.6.3. punktu:

"

3.6.2. daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana izziņai

3.6.3. daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana apliecībai

2,00

7,00

"

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

 

Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2021/7 "Grozījums 2009. gada 28. septembra Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2009/04 "Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir nodrošināt Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojuma sniegšanu daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšanā izziņām un apliecībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 6. jūlija regulas (ES) Nr. 2016/1191 ietvertajam regulējumam.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Ar grozījumiem saistošajos noteikumos:

2.1. Tiks noteikts nodevas apmērs daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšanā izziņām;

2.2. Tiks noteikts nodevas apmērs daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšanā apliecībām.

3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu izpildei nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.

Budžeta ieņēmumi var pieaugt, jo tiek ieviestas jaunas nodevu likmes.

4. Informācija par plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var saņemt Preiļu novada domes administrācijā, Raiņa bulvāris 19, Preiļi LV-5301, vai Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Rēzeknes ielā 26, Preiļi, LV-5301.
6. Informācija par sabiedrisko apspriešanu, saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

14.11.2021