Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 724

Rīgā 2021. gada 2. novembrī (prot. Nr. 73 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma
19. panta ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4. punktu un Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 9. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 211. nr.; 2018, 191. nr.; 2019, 239. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā esošām būvēm (turpmāk - būves), kas:

2.1. nepieciešamas komercdarbībai zivsaimniecības nozarē;

2.2. izmantojamas energoapgādē;

2.3. izmantojamas iepriekš neminētiem mērķiem, izņemot ostu hidrotehniskās, vides aizsardzības, sakaru, transporta, robežapsardzības, valsts aizsardzības un militārās būves jūrā."

2. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Licences laukuma noteikšanu un konkursa rīkošanu par tiesībām izmantot licences laukumu jūrā, kas paredzēts ogļūdeņražu izpētei un ieguvei, kā arī ogļūdeņražu izpētes un ieguves licencēšanu Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi."

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk - birojs) ir atbildīgs par šajos noteikumos noteikto būvju būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu, pildot būvvaldes funkcijas."

4. Aizstāt 5. punktā vārdus "Ekonomikas ministrijā" ar vārdu "birojā".

5. Izteikt 51. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvniecības ieceres dokumentāciju papīra dokumentu formā (izņemot būvniecības iesniegumu) izstrādā trijos eksemplāros (viens - birojam, otrs - būvniecības ieceres izstrādātājam, trešais - būvniecības ierosinātājam), bet elektroniski - vienā eksemplārā."

6. Aizstāt 52., 55., 56., 57., 58., 64., 84. un 85. punktā vārdus "Ekonomikas ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā).

7. Izteikt 86. punktu šādā redakcijā:

"86. Ja birojs konstatē, ka nav izpildīti visi projektēšanas nosacījumi vai nav saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi vai atļaujas, tas uzdod būvniecības ierosinātājam pārstrādāt būvprojektu vai saņemt trūkstošos saskaņojumus vai atļaujas. Vienu izskatītā būvprojekta eksemplāru glabā birojā, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

8. Aizstāt 88., 89., 89.1, 90., 91., 92., 93., 94. un 98. punktā vārdus "Ekonomikas ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā).

9. Izteikt 98.1 punktu šādā redakcijā:

"98.1 Pēc tam kad birojs izdarījis būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija."

10. Aizstāt 126., 128., 129., 130., 131. un 132. punktā vārdus "Ekonomikas ministrija vai birojs" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā).

11. Izteikt 134. punktu šādā redakcijā:

"134. Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar dienu, kad birojs ir pieņēmis lēmumu par atļauju apturēt būvdarbus vai kad būvniecības ierosinātājs ir pabeidzis būves konservācijas darbus atbilstoši biroja saskaņotajam būves konservācijas darbu veikšanas projektam."

12. Aizstāt 135., 136. un 139. punktā vārdus "Ekonomikas ministrija vai birojs" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā).

13. Izteikt 141. punktu šādā redakcijā:

"141. Būvdarbus pieņem birojs. Birojs pieņemšanai darbā pieaicina Zemkopības ministrijas amatpersonu, kura paraksta vai apstiprina aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai nojaukšanas darbu pieņemšanu."

14. Aizstāt 143., 144., 145., 148., 154., 155. un 155.1 punktā vārdus "Ekonomikas ministrija vai birojs" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

04.11.2021