Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 756

Rīgā 2021. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 72 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 284 "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 21, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā"

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 284 "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 21, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 102. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. punktā skaitli "11 953" ar skaitli "15 514".

2. Papildināt rīkojumu ar 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"4. Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ierakstīt zemesgrāmatā atzīmi:

4.1. ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Latvijas Organiskās sintēzes institūts nodrošina šā rīkojuma 3.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanu;

4.2. par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

27.10.2021