Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 707

Rīgā 2021. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 72 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumos Nr. 374 "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai"

Izdoti saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda likuma 5. panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumos Nr. 374 "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 87. nr.; 2014, 119. nr.; 2015, 87. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. ārvalstī reģistrēta organizācija, kuras mērķauditorija ir Latvijas diaspora ārvalstīs."

2. Svītrot 5.1 punktu.

3. Izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. tas apliecina, ka neatbilst nevienam no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas kritērijiem;".

4. Izteikt 10.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4. izmaksu attiecināmības nosacījumus un, ja attiecināms, komercdarbības atbalsta normas;".

5. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Atklāta projektu konkursa nolikumu, iesnieguma veidlapu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, metodiskos norādījumus, projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu un citu informāciju publicē fonda tīmekļvietnē www.sif.gov.lv."

6. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Piecu darbdienu laikā pēc visu projekta īstenošanas līgumu noslēgšanas fonds publicē noslēgto līgumu sarakstu tīmekļvietnē www.sif.gov.lv. Sarakstā norāda projekta īstenotāja nosaukumu un juridisko adresi, projekta nosaukumu, īstenošanas vietu, īstenošanas periodu, piešķirtā līdzfinansējuma apmēru un kopsavilkumu par projekta ietvaros veicamajiem pasākumiem."

7. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Ja nepieciešams veikt papildu pārbaudes vai precizējumus vai saņemt papildu informāciju, fonds var pieprasīt projekta īstenotājiem iesniegt papildu informāciju. Projekta īstenotājam pieprasītā informācija jāiesniedz piecu darbdienu laikā."

8. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Ja pēc iesniegtās papildu informācijas izskatīšanas fonds kādus izdevumus atzīst par neattiecināmiem, projekta īstenotājam piecu darbdienu laikā no dienas, kad saņemts fonda lēmums par pārskata apstiprināšanu, ir tiesības vienu reizi iesniegt rakstiskus iebildumus par fonda atzinumu, kā arī papildu informāciju vai dokumentāciju šo izmaksu pamatojumam. Fonds iesniegto papildu informāciju izskata 10 darbdienu laikā un informē projekta īstenotāju par izmaksu attiecināšanu vai neattiecināšanu."

9. Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Kopsavilkumu par īstenoto projektu rezultātiem publicē fonda tīmekļvietnē www.sif.gov.lv."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

29.10.2021