Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15

Strenčos 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 12, 27. §)

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Izdarīt Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2021, Nr. 177) šādus grozījumus:

1. aizstāt saistošo noteikumu 10. punktā vārdus "var izmaksāt skaidrā vai bezskaidrā naudā" ar vārdu "izmaksā";

2. papildināt saistošo noteikumu 22. punktu pēc vārda "ja" ar vārdiem "mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Pašvaldības administratīvajā teritorijā un, ja".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi Valmieras novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā" (turpmāk - Noteikumi) izstrādāti, lai papildinātu tos ar papildu piešķiršanas nosacījumu apbedīšanas pabalsta saņemšanai un precizētu materiālā atbalsta izmaksas veidu.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumos šobrīd nav noteikts, vai personai, kura uzņēmusies apglabāt mirušo personu ir jābūt deklarētai Pašvaldības administratīvajā teritorijā vai mirušās personas pēdējai deklarētai dzīvesvietai ir jābūt Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Līdz ar to Noteikumu 22. punkts pēc grozījumu pieņemšanas tiks izteikts šādā redakcijā "Apbedīšanas pabalstu piešķir, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Pašvaldības administratīvajā teritorijā un ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par 500 euro. Piešķiramā pabalsta apmēru veido starpība starp 500 euro un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru, bet ne vairāk kā 300 euro".

Vienlaikus ar Noteikumiem tiek paredzēts, ka turpmāk skaidrā naudā materiālais atbalsts netiks izmaksāts.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu administrēšanu veic Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde un Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

26.10.2021