Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"

Izdarīt likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 46. nr.; 2012, 56. nr.; 2014, 199. nr.; 2016, 101. nr.; 2017, 194. nr.; 2021, 193. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "darījumu starpnieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "darījumu partneris" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdu "klīrings" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "tīrvērte" (attiecīgā locījumā) un vārdus "klīringa sistēma" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "tīrvērtes sistēma" (attiecīgā locījumā).

3. 1. pantā:

izslēgt pirmās daļas 3. punktu;

izteikt pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) dalībnieks - iestāde, centrālais darījumu partneris, norēķinu aģents, tīrvērtes centrs, sistēmas uzturētājs (operators) vai centrālā darījumu partnera, kas saņēmis atļauju centrālā darījumu partnera darbībai Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija regulas (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (turpmāk - regula Nr. 648/2012) 17. pantā noteiktajā kārtībā, tīrvērtes dalībnieks;";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Termins "centrālais darījumu partneris" un termins "tīrvērtes dalībnieks" atbilst regulā Nr. 648/2012 lietotajiem terminiem."

4. Izslēgt 6. pantu.

5. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija direktīvas (ES) 2019/879, ar ko groza direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un direktīvu 98/26/EK."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 30. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 15. oktobrī

29.10.2021