Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 687

Rīgā 2021. gada 12. oktobrī (prot. Nr. 69 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma
4. panta ceturto daļu, 5. panta ceturto un astoto daļu
un 6. panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 35. nr.; 2013, 33. nr.; 2015, 19., 93. nr.; 2017, 173. nr.; 2019, 176. nr.; 2021, 7A. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Iedzīvotāju reģistrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa (turpmāk - Savienības pilsonis) personas apliecībā vai uzturēšanās atļaujā papildus šo noteikumu 2. punktā norādītajām ziņām iekļauj ziņas attiecīgi par Savienības pilsoņa vai trešās valsts pilsoņa uzturēšanās statusu Latvijas Republikā un tiesībām uz nodarbinātību. Ārzemnieka personas apliecībā, kas izdota patvēruma meklētājam, iekļauj atzīmi "Patvēruma meklētājs" un ziņas par tiesībām uz nodarbinātību."

3. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. Savienības pilsoņa personas apliecībā, uzturēšanās atļaujā un ārzemnieka personas apliecībā - pilsonības valsts ICAO kods;".

4. Aizstāt 5.1.1. apakšpunktā vārdus "republikas pilsētas" ar vārdu "valstspilsētas".

5. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Ja Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis vēlas, personu apliecinošā dokumentā iekļauj personvārda citas valodas oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā vai dzimtas uzvārda vēsturisko formu, vai citas valodas personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturisko formu latīņalfabētiskajā transliterācijā. Personvārda citas valodas oriģinālformas ierakstu latīņalfabētiskajā transliterācijā, kā arī dzimtas uzvārda vēsturiskās formas ierakstu vai citas valodas personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskās formas ierakstu latīņalfabētiskajā transliterācijā veido, secīgi norādot pilnas personvārda vai dzimtas uzvārda daļas un nodrošinot, ka ieraksts personas apliecībā kopā ar atstarpēm nepārsniedz 75 zīmes. Personvārda vai dzimtas uzvārda latīņalfabētisko transliterāciju veic saskaņā ar Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) transliterācijas tabulu (1. pielikums)."

6. Papildināt noteikumus ar 15.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.10. ārzemnieka personas apliecība (13. pielikums)."

7. Papildināt noteikumus ar 16.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.11. ārzemnieka personas apliecības atkārtota izsniegšana."

8. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Persona, kura uzturas ārvalstī, ārzemnieka personas apliecības izsniegšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz vai uzrāda Ārlietu ministrijas noteiktajā Latvijas pārstāvniecībā, kura atrodas ārpus Šengenas līguma dalībvalstīm."

9. Izteikt 23.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.5. citas valsts izsniegtu personu apliecinošu vai ceļošanas dokumentu, ja tāds ir vai ja persona vēlas saņemt ārzemnieka personas apliecību;".

10. Papildināt noteikumus ar 23.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.8. patvēruma meklētāja personas dokumentu, ja ārzemnieka personas apliecību vēlas saņemt patvēruma meklētājs."

11. Papildināt IV nodaļu ar 58.1 punktu šādā redakcijā:

"58.1 Ārzemnieka personas apliecību izdod uz pieciem gadiem. Ārzemnieka personas apliecību patvēruma meklētājam izdod uz vienu gadu."

12. Izteikt 7. pielikuma 1. un 2. attēlu šādā redakcijā:

1. attēls

2. attēls"

13. Izteikt 8. pielikuma 1. un 2. attēlu šādā redakcijā:

1. attēls

2. attēls"

14. Izteikt 9. pielikuma 1. un 2. attēlu šādā redakcijā:

1. attēls

2. attēls"

15. Papildināt noteikumus ar 13. pielikumu šādā redakcijā:

"13. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 21. februāra
noteikumiem Nr. 134

Ārzemnieka personas apliecības paraugs

I. Personas apliecības averss (1. attēls)

Vizuāli redzamais teksts personas apliecības aversā

LATVIJAS REPUBLIKA PERSONAS APLIECĪBA

REPUBLIC OF LATVIA IDENTITY CARD/

REPUBLIQUE DE LETTONIE CARTE D'IDENTITE

Personas apliecības numurs - divi burti, septiņi cipari

Uzvārds/Surname/Nom

Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

Pilsonība/Nationality/Nationalité

Personas kods/Personal No./Num. personnel

Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

Derīga līdz/Date of expiry/Date d'expiration

Kartes piekļuves numurs - seši cipari

Paraksts/Holder's signature/Signature du titulaire

II. Personas apliecības reverss (2. attēls)

Vizuāli redzamais teksts personas apliecības reversā

Dzimums/Sex/Sexe

Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

Augums/Height/Taille

Izdevējiestāde/Authority/Autorité

Piezīmes/Remarks/Remarques

Divdimensiju kods

Mašīnlasāmā zona

III. Personas apliecības averss (3. attēls)

Vizuāli redzamais teksts personas apliecības aversā

LATVIJAS REPUBLIKA PERSONAS APLIECĪBA

REPUBLIC OF LATVIA IDENTITY CARD/

REPUBLIQUE DE LETTONIE CARTE D'IDENTITE

Personas apliecības numurs - divi burti, septiņi cipari

Uzvārds/Surname/Nom

Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

Pilsonība/Nationality/Nationalité

Personas kods/Personal No./Num. personnel

Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

Derīga līdz/Date of expiry/Date d'expiration

Kartes piekļuves numurs - seši cipari

Paraksts/Holder's signature/Signature du titulaire

IV. Personas apliecības reverss (4. attēls)

Vizuāli redzamais teksts personas apliecības reversā

Dzimums/Sex/Sexe

Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

Augums/Height/Taille

Izdevējiestāde/Authority/Autorité

Piezīmes/Remarks/Remarques

Divdimensiju kods

Mašīnlasāmā zona

1. attēls

2. attēls

3. attēls

4. attēls"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministre M. Golubeva

16.10.2021