Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 678

Rīgā 2021. gada 12. oktobrī (prot. Nr. 69 7. §)

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 345 "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 5. panta devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 345 "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 123. nr.) grozījumu un izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija
noteikumiem Nr. 345

Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.
Maksas pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(EUR)
PVN
(EUR)
Cena kopā ar PVN
(EUR)
1. Plombu realizācija
1.1. sabrūkoša tipa hologrāfiska, pašlīmējoša PET materiāla plomba (50 x 45) nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām 1 gabals 0,20 0,00 0,20
1.2. sabrūkoša tipa hologrāfiska, pašlīmējoša PET materiāla plomba (45 x 75) nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām 1 gabals 0,20 0,00 0,20
1.3. sabrūkoša tipa hologrāfiska, pašlīmējoša PET materiāla plomba (15 x 40) nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām 1 gabals 0,12 0,00 0,12
2. Atzinums par iezīmēto (marķēto) naftas produktu atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām 1 atzinums 31,14 6,54 37,68
3. Preču muitošana ārpus muitas iestādes atrašanās vietas vai ārpus muitas iestādes darba laika, izņemot preču muitošanu, noformējot muitas procedūru - tranzīts*
3.1. preču muitošana, izņemot svētku dienās, ārpus muitas iestādes atrašanās vietas vai ārpus muitas iestādes darba laika, izņemot preču muitošanu, noformējot muitas procedūru - tranzīts 1 izbraukums 69,94 0,00 69,94
3.2. preču muitošana svētku dienās ārpus muitas iestādes atrašanās vietas vai ārpus muitas iestādes darba laika, izņemot preču muitošanu, noformējot muitas procedūru - tranzīts 1 izbraukums 84,31 0,00 84,31
4. Analīžu veikšana muitas laboratorijā pēc komersanta pieprasījuma, kas nepieciešamas preces Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras koda, Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) koda vai papildkoda noteikšanai
4.1. testēšanas pārskata sagatavošana par preces parauga izpētes rezultātiem 1 dokuments 3,77 0,79 4,56
4.2. preces paraugam nosakāmo parametru izmaksas (aprēķinot pakalpojuma kopējās izmaksas, summē noteikto parametru analīžu izmaksas)        
4.2.1. piena tauku saturs 1 analīze 167,49 35,17 202,66
4.2.2. piena proteīnu saturs 1 analīze 42,32 8,89 51,21
4.2.3. saharozes/ invertcukura/ izoglikozes saturs 1 analīze 47,48 9,97 57,45
4.2.4. cietes/glikozes saturs 1 analīze 86,58 18,18 104,76
4.2.5. kofeīna/teobromīna/kakao saturs 1 analīze 47,37 9,95 57,32
4.2.6. briksa vērtība 1 analīze 11,30 2,37 13,67
4.2.7. sausnas/mitruma saturs 1 analīze 20,80 4,37 25,17
4.2.8. proteīnu saturs 1 analīze 37,88 7,95 45,83
4.2.9. pelnvielu saturs 1 analīze 13,07 2,74 15,81
4.2.10. etanola saturs 1 analīze 13,58 2,85 16,43
4.2.11. blīvums (dzērieniem) 1 analīze 6,69 1,40 8,09
4.2.12. nikotīns (kvalitatīvi) 1 analīze 50,72 10,65 61,37
4.2.13. virsmas spraigums 1 analīze 23,54 4,94 28,48
4.2.14. denaturējošo vielu (acetons, izopropilspirts, metiletilketons, metilizometilketons, etilacetāts) saturs 1 analīze 58,76 12,34 71,10
4.2.15. bitrex (denatonija benzoāta) saturs 1 analīze 30,70 6,45 37,15
4.2.16. eksprestests dīzeļdegvielai (ar ekspresanalizatoru Eraspec):

- policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži;

- taukskābju metilestera saturs;

- cetānskaitlis

1 analīze 15,77 3,31 19,08
4.2.17. blīvums 15 °C 1 analīze 7,82 1,64 9,46
4.2.18. destilācijas parametri 1 analīze 19,89 4,18 24,07
4.2.19. eksprestests benzīnam (ar ekspresanalizatoru Eraspec):

- oktānskaitlis (pētnieciskais);

- ogļūdeņražu sastāvs (olefīni, aromātiskie ogļūdeņraži, benzols);

- skābekli saturošie savienojumi (metanols, etanols, izopropilspirts, tercbutilspirts, izobutilspirts, ēteri ar 5 vai vairāk oglekļa atomiem)

1 analīze 14,94 3,14 18,08
4.2.20. sēra saturs (no 300 mg/kg) 1 analīze 19,61 4,12 23,73
4.2.21. sēra saturs (līdz 500 mg/kg) 1 analīze 49,02 10,29 59,31
4.2.22. krāsa pēc ASTM skalas 1 analīze 5,69 1,19 6,88
4.2.23. kolorimetriskais indekss 1 analīze 8,51 1,78 10,29
4.2.24. kinemātiskā viskozitāte (temperatūrā pie 40 ºC, 50 ºC vai 100 ºC) 1 analīze 25,89 5,44 31,33
4.2.25. pārziepjošanās skaitlis 1 analīze 46,90 9,85 56,75
4.2.26. sulfātpelnu saturs 1 analīze 15,65 3,29 18,94
4.2.27. sasalšanas punkts 1 analīze 23,85 5,01 28,86
4.2.28. esteru (tai skaitā triacetīna) klātbūtne 1 analīze 20,98 4,41 25,39

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

15.10.2021