Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 698

Rīgā 2021. gada 6. oktobrī (prot. Nr. 66 21. §)
Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo un piekto daļu, kā arī likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 44. panta pirmo un otro daļu atļaut Zemkopības ministrijai pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6601 008 0098) – zemes vienību 0,4613 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6601 008 0098) un trīs nedzīvojamās ēkas (būvju kadastra apzīmējumi 6601 008 0098 001, 6601 008 0098 002 un 6601 008 0098 003) – Priežu ielā 10A, Limbažos, Limbažu novadā (turpmāk – nekustamais īpašums), kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.

2. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Zemkopības ministrijai nodot pircējam nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sagatavojot attiecīgu nodošanas un pieņemšanas aktu.

4. Zemkopības ministrijai pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas palielināšanu Zemkopības ministrijai resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns

Zemkopības ministrs K. Gerhards
06.10.2021