Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 654

Rīgā 2021. gada 28. septembrī (prot. Nr. 64 11. §)

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 149. nr.; 2018, 13., 157., 220. nr.; 2020, 146. nr.) grozījumu un izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Specifiskajam atbalstam pieejamais maksimālais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 843 196 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 1 566 716 euro un valsts budžeta finansējums - 276 480 euro." 

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis

01.10.2021